Ana Sayfa Sağlık 24 Mart 2021 0 Görüntüleme

Aşı haberleri nasıl hazırlanmalı?

Medya çalışanları, halka aşı gelişmeleri hakkında hakikat bilgi verme açısından hayati bir rol oynuyor. Bu nedenle toplumun aşılar hakkında hakikat bilgilendirilmesi her zamankinden daha yakıcı bir öncelik. asibildirgesi.org, aşı haberlerinin nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik bir bildirge hazırlayarak, ortak aklın yapıtı olması için medya ve sıhhat kuruluşlarına açık bir davette bulundu.

“Aşılar hakkında haber ve içerik üretirken toplum sıhhati birincil maksat olarak gözetilmeli, bütün dertlerin üzerinde tutulmalıdır.” kelamları ile başlayan bildirgede şunlar kaydedildi:

 • Sıhhat alanındaki kamu yöneticileri, aşıların güvenliği, koruyuculuğu, niteliği ve geçerli bilimsel değerlendirmelerden geçtiği konusunda topluma aydınlatıcı bilgi vermeye, aşıların tedarik süreci konusunda şeffaf davranmaya yönlendirilmelidir.
 • Aşıların bir halk sıhhati sorunu olan bulaşıcı hastalıkları önlemede en kolay, tesirli ve inançlı müdahale prosedürü olduğu bilgisi verilmelidir.
 • Aşılar hakkında haber yapılırken; o aşının koruduğu hastalığın dünyada ve Türkiye’deki durumu hakkında yaygınlığı, bulaşıcılığı, mevt ve sakatlık, hastaneye yatış üzere ön bilgi verilmelidir.
 • Bahis “aşı” olarak tartışılmaktan kaçınılmalıdır. Haberde hangi aşıdan bahsediliyorsa direkt ismi verilmelidir.
 • Haber ve içeriklerde aşıların aktifliğini ve yararlarını sorgulayanların görüşlerini aktarmak yerine, bilimsel ispatlara dayalı bilgilere ve ehil şahısların değerlendirmelerine odaklanılmalıdır.
 • Aşı aksiliği, komplo teorileri ile aşı kararsızlığı yaratan dedikodular olabildiğince görünmez kılınmalıdır. Toplum sıhhatini tehlikeye atan bu çeşit yaklaşımlar topluma aktarılarak değil, geçersizliğini kanıtlayan bilimsel gerçeklere yük verilerek yok edilebilir.
 • Aşı haber ve içeriklerinde başlıklar haberin içeriğini açık ve net biçimde yansıtmalı, yansız olmalı, kuşku uyandırmamalı ve aksilikleri öne çıkarmamalıdır.
 • Haberlerde ve televizyon programlarında kışkırtıcı olmayan, panik yaratmayacak, serinkanlı ve anlaşılır bir lisan kullanılmalı, anlaşılması güç bilimsel tabirlerin açıklaması yapılmalıdır.
 • Aşılar hakkında içerik üretirken birinci olarak sıhhat meslek örgütlerinden ve gerekirse tıpta uzmanlık derneklerinden yararlanılmalıdır. Alan uzmanlarına başvurulurken seçici davranılmalı, gerekirse sıhhat meslek örgütlerinden teyit edilmelidir.
 • Aşı haberlerinde yanlış olduğu ortaya çıkan içerik derhal düzeltilmelidir.
 • Aşıların mümkün yan tesirleri açıklanırken, kaygı ve tasaya sebep olabilecek abartılı tabirlerden kaçınılmalıdır.
 • Bilimsel çalışmalar, yeniliğine dikkat edilerek, tamamı incelenerek, kapsamı, sonluluğu ve örneklemi net formda belirtilerek haber yapılmalıdır.
 • Tıpta mucizelere yer olmadığı şuuruyla hareket edilerek bilimsel açıdan tesiri kanıtlanmamış ilaçlar, bitkisel tedaviler ve besin desteklerinin tanıtımı yapılmamalı, aşı alternatifi olarak sunulmamalıdır.
 • Aşı haberlerinde ırkçılığa, ötekileştirmeye ve başta yaş kümeleri olmak üzere ayrımcılığa yol açmayacak görseller tercih edilmelidir. Kaynağı kuşkulu ve toplumda aşı tereddütü yaratacak görseller toplumsal medyada paylaşılmamalıdır.
 • Aşı tereddüdü yaşayan ya da aşı olmayı kabul etmeyenler gaye gösterilmemeli, yaşadıkları dertler dikkate alınarak bilimsel kaynaklar ve uzman görüşleriyle endişeleri azaltıcı içerikler üretilmelidir.
 • Aşıya erişimde yaşanan eşitsizlikler, kırılgan kümeleri gözetecek biçimde kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Aşı siyasetleri ve uygulamada yaşanabilecek mümkün sıkıntılar sıhhat çalışanlarını maksat göstermeyen bir lisanla aktarılmalı, sorunun kaynağına odaklanılmalıdır.”

Katkı verenler: Ceren Sözeri (Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu), Prof. Dr. Çağatay Güler (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) Davet Mert Bakırcı (Evrim Ağacı), Doğukan Doğan (Ankara Eczacı Odası), His Uzunoğlu (NewsLab TR), Ecz. Erdal Kart (Türk Eczacıları Birliği), Faruk Bildirici (Medya Ombudsmanı), Gülin Çavuş (Teyit), Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof.Dr. Murat Civaner (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi), Mustafa Kuleli (Türkiye Gazeteciler Sendikası) Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak (Türk Tabipleri Birliği), Orhan Şener (TGS Akademi), Hikayem Hüma Keskin (Teyit), Doç. Dr. İtina Aşut (Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi) Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz (Halk Sıhhati Uzmanları Derneği), Prof. Dr. Vedat Bulut (Türk Tabipleri Birliği) Sibel Güneş (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), Yusuf Kanlı (Gazeteciler Cemiyeti)

Cumhuriyet

hack forum gaziantep escort gaziantep escort