Ana Sayfa Ekonomi 8 Temmuz 2021 1 Görüntüleme

Bankalar sorunlu alacaklar için yeni birim oluşturuyor

Bankalar, sıkıntılı alacak stratejisi kapsamında, sıkıntılı alacakların çözümlenmesine yönelik operasyonel plan hazırlayarak, her yıl Eylül ayı sonuna kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyi’ne (BDDK) gönderecek.

Bu kapsamda, birinci defa hazırlanacak problemli alacak stratejileri ile operasyonel planlar, 31 Aralık’a kadar BDDK’ya gönderilecek. BDDK, gereksinim duyulması halinde bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve bankaların kredi süreçlerine ait yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe nazaran, bankalarca hazırlanacak sıkıntılı alacak stratejisinin üç yıllık bir vakit dilimini öngörmesi gerekiyor.

Bankalarca problemli alacak stratejisinde yer alan gayelere ulaşmaya yönelik her yıl bir öz kıymetlendirme yapılarak, sonuçları idare konseyine bildirilecek.

YENİ ÜNİTE GELİYOR

Brüt donuk alacak fiyatının kesimin toplam brüt donuk alacak fiyatına oranı binde 5 yahut üzerinde olan bankalarca, sıkıntılı alacakların idaresi ve makul bir mühlet içinde azaltılması gayesiyle problemli alacak stratejisi ve çözümleme üniteleri oluşturulacak. Kelam konusu oranın hesaplanmasında bir evvelki yıl sonu verisi kullanılacak.

Bu oran binde 5’in altında olsa dahi, makul bir coğrafik bölgede, makul bir kesime ya da bağlı müşterilere kullandırılan kredilerden oluşan bir portföyün bankaların donuk alacakları içinde değerli bir hissesinin olması durumunda, BDDK bu bankalardan problemli alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme ünitelerinin kurulmasını isteyebilecek.

Yapılacak kontroller ve değerlendirmeler sonucu bankaların problemli alacaklarında ya da alacaklardan ötürü edinilen varlıklarında yüksek ya da artan seviyede artış, süratli kredi büyümesi yahut düşük karşılık ayırma oranları üzere kredi riskinde artışa işaret eden durumların tespit edilmesi halinde, BDDK bu bankalardan da problemli alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme üniteleri kurulmasını isteyebilecek.

İdare heyetleri; problemli alacakların çözümlenmesine ait siyasetleri oluşturma, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlama ve gerekli önlemleri almakla yükümlü tutuldu.

KREDİ SINIFI DEĞİŞİKLİK KRİTERLERİ YAZILI HALE GETİRİLDİ

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik’e eklenen bir fıkra ile ‘donuk alacaklar’a ait düzenleme yapıldı.

“Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle bankaların kredi sınıfı değişikliklerine dair kriterlerini yazılı hale getirerek kontrole hazır bulundurma mecburiliği getirildi.

Ayrıyeten, bankalarca tekrar yapılandırma öncesinde borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ait bir kıymetlendirme yapmaya yönelik karar yönetmeliğe eklendi.

Yönetmelik değişiklikleri kapsamında bankacılık sisteminde kaynakların verimli kullanımı maksadıyla kayıttan düşme uygulamasına yönelik kararlar de geliştirildi.

Kayıttan düşme zarurî hale getirildi lakin alacakların çeşidi, borçluya mahsus şartlar, makroekonomik ortam üzere belirleyiciler makul kayıttan düşme mühletini tanımlamak açısından zahmet yarattığından, kayıttan düşme vaktinin uygunluğu münasebetlerini kontrole hazır bulundurma kaidesiyle bankalara bırakıldı.

BDDK İKİ REHBER YAYIMLADI

Resmi Gazete’deki yayımlamaya takiben BDDK Problemli Alacakların Çözümlenmesine Ait Rehber ile Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine Ait Rehber olmak üzere iki yeni rehberi resmi internet sayfasına ekledi.

Rehberlerin iktisat ıslahat paketinde yer alan aksiyonlardan “kredi ömür döngüsü projesinin hayata geçirilmesi” ve “yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık kesiminde operasyonel yine yapılandırma ve firma rehabilitasyon işlevlerinin oluşturulması” kapsamında yayımlandığı açıklandı.

Cumhuriyet

hack forum gaziantep escort gaziantep escort