Ana Sayfa Genel, Medya 15 Ekim 2021 0 Görüntüleme

İkizdere’de bilirkişi raporu tamamlandı: Haklı direniş bilirkişi raporuyla tescillendi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın İkizdere’de yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının çabası sürerken, Rize Yönetim Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda geçen ay bölgede yapılan eksper incelemesi sonucu rapor tamamlandı. Uzman raporunda, projenin yöntemsiz olduğu ve İşkencedere vadisinde bu ocağın yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.

Raporda, taş ocakları için incelemeler sonucu yaşanacak tahribatlar gözler önüne serilerek, “Projesinin sahanın jeomekanik tespiti, taşkın-drcnaj, arıcılık faaliyetleri, orman alanları, su kaynakları (yüzey ve yeraltı) değerlendirmeleri açısından Etraf Kanunu ve ÇED Yönetmeliği kapsamında etraf üzerindeki olumsuz tesirlerinin, projenin uygulanmasının izlenmesi ve denetiminde sürdürülecek çalışmalarla alınacak tedbirlerin ilgili mevzuat ve bilimsel temellere nazaran kabul edilebilir seviyelerde olmadığı, raporda detayları verilen bu parametreler açısından çevresel tesir değerlendirmeleri yapılmamış projenin bu hali ile işletilmesi durumunda fizikî ve biyolojik çevresel kıymetlerin ve ekolojik istikrarın tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı, etrafa olabilecek olumsuz taraftaki tesirlerin önlenmesi ya da zararın etrafa ziyan vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alanı temsilden uzak ve literatür bilgilerine dayalı hazırlandığı ve proje özelinde uygun ve kâfi olmadığı, proje alanında yürütülecek faaliyetin ve kurulacak kırma ve eleme tesisinin İşletme kapasitesi, kullanılacak teknik donanım ve prosedür gözetildiğinde Rize Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü’nün ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının teknik olarak kâfi ve uygun olmadığı görüş ve kanaatindeyiz” denildi.

‘ARICILIĞA ZİYAN VERECEK’

Uzmanlar, bölgede heyelan tehlikesine dikkat çekerken, “Ocak süreçlerinin bu cins eğimli topografyalarda bilhassa nakliye ve kademe yollarında ne cins aksilikler oluşturacağının, olası bu olumsuz durumları engellemek maksadıyla heyelan-kayma-malzeme düşmesi riski taşıyan bölgelerde bu yollarda alt kolta yarma açılması, gabiyon, taş duvar yahut istinat duvarı örülmesine yahut misal İstinat yapılarına yönelik ne çeşit tedbirlerin alınması gerektiğinin, en berbat hava koşullarında inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan taşıma ve ulaşıma yanıt verebilmek için ne çeşit inşaat mühendisliği tekniklerinin uygulanacağının ve nakliye süreçlerinin karayolunda meydana getireceği ek trafik yükü hesabının ve risklerinin proje tanıtım belgesinde yer almadığı, bu istikametiyle de proje tanıtım belgesinin eksiklikler içerdiği belirlendi” sözleri kullanıldı.

Taş ocağının bölgede yürütülen arıcılık ve çay üretimine ziyan vereceği anlatılan raporda, “Arıcılığın etkilenebileceği taş ocağı bölgesinde toplam 953 adet aktif arılı kovan bulunduğu, proje tanıtım belgesi incelendiğinde ÇED alanının güneydoğusunda yer alan kuş uçuşu yaklaşık 50 metre aralıktaki tarım alanları ve arıcılık lokasyonları özelinde yayılan tozlanma tesirlerinin dikkate alınmadığı, bu alanlar özelinde bir araştırma ve değerlendirmenin yapılmadığı belirlendi” denildi.

Proje tanıtım evrakının taş temini için alternatiflerin tespit edilmemesi ve irdelenmemesi istikametinden önemli eksiklikler içerdiği kaydedilen raporda, alanın akarsu morfolojisi açısından çevresel tesirlerinin bir değerlendirmeye tabi tutulmadığı, yağışlarla alandan gelebilecek suların su ölçüsü ve kalitesinin Balaban Dere ve mevsimlik öbür yüzeysel su kaynaklarına olabilecek tesirlerinin irdelenmediği aktarıldı.

‘DERHAL ÇALIŞMALARI DURDURUN!’

Taş ocağına karşı direnişini sürdüren İkizderelilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, “Üç taş ocağı için de eksperler proje tanıtım belgelerinin yetersiz olduğu görüşünü vermişler. Bu rapora davalı Ulaştırma Bakanlığı ve işletici firmalar itiraz edeceklerdir. Bu itirazların sonrasında mahkeme dava hakkında evvel yürütmeyi durdurma konusunda, sonrasında da davanın aslı hakkında bir karar verecektir. Uzman raporlarına nazaran bu kararların bizlerin lehine olması beklenir. Yürütmeyi durdurma kararı verilirse çalışmalar 30 gün içinde durmak zorunda” dedi.

İkizdere Etraf Derneği tarafından yapılan açıklamada ise “Bu faaliyet başlamadan bizler bu projenin eksiklikler ile dolu olduğunu haykırdık. Bu faaliyet başladığında geri dönüşü olmayacak çevresel ziyanların oluşacağını, gezegenin pahalı bir kısmının tahrip edileceğini ve gelecek nesillere risk oluşturacak bir alan bırakılacağını her platformda söz ettik. Bu kademede vahim çevresel ziyanlar hala da çalışmalar devam ettiğinden her gün oluşmaya devam ettiğinden mahkemenin hiç beklemeden derhal yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerekmektedir. Aksi durum göz nazaran göre, uzman raporu ile de tespiti yapıldığı halde bu ziyanların oluşmasına istek göstermek manasına gelecektir. Adaletin geç geleni bu yüzden makbul değildir” tabirleri kullanıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslenilen açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Derhal çalışmaları durdurun! Ayrıyeten uygulamadan biliyoruz, dava bitmeden yeni bir ÇED raporu hazırlamak aklınıza gelebilir. Şimdiden söylüyoruz. Bu yol hukukun gerisinden dolanma olur. Uzmanlar yer seçimi istikametinden alanın uygun olmadığını da söylüyor. Bu yüzden bu türlü bir tahlili asla düşünmeyin. Bu alan taş ocağı için uygun bir alan değildir… Bakanlığınız limanın ÇED’inde var olan ocaklardan bazaltı alacağınızı, yeni ocak açmayacağınızı taahhüt etmişti. Bu taahhüt limanın ÇED raporunda hala duruyor! Derhal rehabilite projelerini konuşmaya başlayalım! İkizdere harap oluyor. Daha fazla harap olmasın!”

Cumhuriyet

hack forum gaziantep escort gaziantep escort